Fonduri europene

In anul 2011 compania ASAM SA a semnat un contract de finantare in cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea competitivitatii Economice POSCCE 2007 – 2013” si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in baza acordului incheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Autoritatea de Management POS CCE pentru implementarea proiectului „ REPERE AMBUTISATE PENTRU CAROSERII AUTO”.

Obiectiv principal :

Lansarea SC ASAM SA in activitatea de fabricare a elementelor de caroserii auto prin crearea unei noi sectii “Sectia Ambutisaj” in localitatea Miroslava si prin achizitia de utilaje si echipamente specializate care vor permite, prin implementarea proiectului, ridicarea firmei la nivelul standardelor europene.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea firmei S.C. ASAM SA pe piata elementelor de caroserii auto;
  • Crearea de 25 noi locuri de munca;
  • Cresterea cifrei de afaceri  ASAM SA cu peste 20% in 5 ani;
  • Protejarea mediului inconjurator prin implementarea de tehnologii ecologice;
  • Dezvoltarea unui flux tehnologic optim prin amplasarea eficienta a utilajelor si instalatiilor achizionate intr-o locatie special amenajata;
  • Prin derularea acestui proiect de investitii, ASAM SA a asimilat in productie noi repere ambutisate pentru caroserii auto, care vor asigura societatii intarirea pozitiei pe piata de profil din Romania cu efect in cresterea cifrei de afaceri si imbunatatirea mediului de afaceri local si regional. Valoarea totala a investitiei insumeaza 19.901.900,52 lei (4.870.992,344 Euro la un curs infoeuro luna aprilie 2011 de 4.0858 lei/euro) si proiectul s-a implementat in REGIUNEA DE DEZVOLTARE: NORD-EST, JUDEŢUL: IAŞI, LOCALITATEA: MIROSLAVA.